Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\ Image6\ Image7\ Image8\ Image9\ Image10\
 hot
 fm1900 g10  xs91

 

 

expanded meal

บริษัท V&P เป็นผู้นำมากกว่า 40 ปี ในการผลิตตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงเหล็กฉีกสังกะสี ตะแกรงเหล็กฉีกอะลูมิเนียม ตะแกรงเหล็กฉีกทองแดง ตะแกรงเหล็กยืด ตะแกรงเหล็กฉีกสแตนเลส เกรด 304L,316L และไทเทเนียม บริษัทฯ เป็นผู้ส่งออกตะแกรงเหล็กฉีก ได้ผ่านการรับรอง ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2000 จากสถาบันประเมินระบบคุณภาพ RW TUV ของประเทศเยอรมัน ได้รับการรับรองคุณภาพ Meterial Connexion จากอเมริกา และได้รับการคัดเลือกให้ใช้สัญลักษณ์ THAILAND QUALITY จากกรมส่งเสริมการส่งออก มาตรฐานตะแกรงเห็กฉีก

 

       ตะแกรงเหล็กฉีก
คือการนำวัตถุดิบ อันได้แก่ เหล็ก,สแตนเลสหรืออลูมิเนียมที่เป็นแผ่นเรียบทำให้เป็นรูในลักษณะดึงออกและยืดเป็นรูปตาข่ายสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดหรือรูปรังผึ้ง
โดยมีจุดต่อของรู ยึดต่ออย่างแข็งแรงตลอดทั้งแผ่นสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายและกำลังเป็นที่นิยมในอุตสาหกรรมหลากหลายประเภทในปัจจุบันเนื่องจากมีความคงทนแข็งแรง,ราคาถูกและใช้งานได้สารพัดประโยชน์ อาทิเช่น ปูพื้นทางเดิน,ตะแกรงระบายน้ำ,กันนก,ทำรั้วหรือตกแต่ง ฯลฯ โดยอาจแบ่งความเหมาะสมกับงา

 

      คุณสมบัติพิเศษของตะแกรงเหล็กฉีก วี แอนด์ พี

     1. ขนาดรูและน้ำหนักเที่ยงตรงได้มาตรฐาน มีน้ำมันเคลือบกันสนิม
     2. รูไม่มีเสี้ยนคม แผ่นตะแกรงเหล็กฉีกมีความตรงเรียบตลอดทั้งแผ่น   
     3. ตะแกรงเหล็กฉีกมีหลากหลายลวดลาย สามารถเลือกระดับความหนาและรูปแบบได้ตามต้องการ  
     4. แข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน ด้วยวัตถุดิบเหล็กที่มีคุณภาพสูง 
     5. ผลิตด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงจากยุโรป และได้มาตรฐานสากล
     6. มีบริการการชุปสังกะสีร้อน(Hot Dip Galvanized) หรืออบสีฝุ่น(Powder Coating) เพื่อป้องกันสนิม

คุณสมบัติตะแกรงเหล็กฉีก

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหล็ก

Vdo Clip

Hot Product

วิธีการติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก...
ติดตั้งตะแกรงเหล็กฉีก
1. ลายของตะแกรงเหล็กฉีกควรจะเอียงไปในทิศทางเดียวกัน (รูปที่ 1)
2. ด้านปลายหรือริมสุดของแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกแผ่นสุดท้ายที่วางเป็นพื้นทางเดินทั้ง 2 ด้านควรจะต้องวางอยู่บนโครงสร้างถาวร
เพื่อความแข็งแรง (รูปที่ 2 และ 3)

3. การต่อแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกสามารถทำได้ 2 ลักษณะ และผู้ติดตั้งสามารถวางเหล็กฉากไอบีมรองรับแผ่นตะแกรงเหล็กฉีก

ตรงจุดต่อของแผ่น ซึ่งจะทำให้เกิดความปลอดภัยและแข็งแรงมากขึ้น( ดูรูปที่ 4 และ 5)
4. ด้วยลักษณะของแผ่นตะแกรงเหล็กฉีก ที่ออกแบบมาเป็นพิเศษดังนั้นในงานพื้นทางเดินบริเวณที่มีท่อตั้งอยู่ ผู้ติดตั้งสามารถ
ตัดแผ่นตะแกรงเหล็กฉีกให้โค้งงอได้ตามรูปกลมของท่อ โดยใช้เหล็กแบนทำการปิดขอบระหว่างท่อและพื้นทางเดินบริเวณนั้น
เพื่อให้เกิดความสวยงามมากขึ้น (ดูรูปที่ 6)
5. การเชื่อมแผ่นตะแกรงเข้ากับเหล็กโครงสร้าง ควรจะเว้นการเชื่อมห่างกันมากสุดไม่เกิน 4 รูตะแกรง และเพื่อเสริมความปลอดภัย
ต่อผู้ใช้มากขึ้น ควรเชื่อมรูตะแกรงทุกจุด (ดูรูปที่ 7) การติดตั้งนอกจากวิธีการเชื่อม สามารถจะใช้น้อตยึดตะแกรงกับโครงสร้าง
ก็ได้ (ดูรูปที่ 8)

 

 

 ตะแกรงฉีีก

ตะแกรงเหล็กฉีก ตะแกรงเหล็กฉีก
ราวกันตกรูปร่างแปลกตา จัดสวนง่ายๆ ประตูรั้ว

 
 .............................................................................................................

 

     
 ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล XS  ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล XG   ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล S 
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-31 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-11 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-4
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-32 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-12 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-6
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-33 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-13 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-14
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-41 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-21 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-18
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-42 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-22 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-25
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-43 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XG-23 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-30
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-51   ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-31
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-52  ตะแกรงเหล็กฉีก ตระกูล NO.  ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-35
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-53  ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.22 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-37
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-61  ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.23 ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น S-40
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-62  ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.26A  
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-63  ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น No.27  ตะแกรงเหล็กฉีก งานฐานราก 
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-71    Riblath ตะแกรงก้างปลา
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-72    FM26 ตะแกรงกั้นจ้อยท์
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-73    
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-81    
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-82    
ตะแกรงเหล็กฉีกรุ่น XS-83